Apr 132019
 

Västsvenska FotoExpon 2019 och Stämma

Den 9 mars arrangerades Västsvenska FotoExpon i De La Gardiegymnasiet i Lidköping. Västsvenska FotoExpon invigdes av Anna Ohlin Ek ,VD Destination Läckö-Kinnekulle.

Efter invigningen genomfördes årets Stämma. Stämman innebar fortsatt förtroende för styrelsen samt att 2021 års VSF FotoExpoarrangör kunde beslutas:Kinna FK. Redan nu ligger VSF FotoExpoarrangör för 2020 i startgroparna nämligen: FK Björken. Isamband med Stämman delades förtjänsttecken och fotoutmärkelser ut.

Därefter startade redovisningen av Västsvenska FotoExpon 2019 5 tävlingsklasser. Lagpriset fick Bankeryds FK. På andra plats kom Kinna FK och på tredje Skara FK. Under Expodagen delades det 22 medaljer ut och 29 diplom. Belönade med visning blev 40 enstaka bilder samt 30 kollektioner.

Nedan visas vimmelbilder från Västsvensk FotoExpon 2019. Bilderna är tagna av följande fotografer Britt-Marie Struzke, Lars Hammerin, Mia Elnif, Rune Larsson och Willy Björnstad.

Jan 312019
 

Lördagen den 10 mars ägde Västsvenska FotoExpodagen rum i Mölndal i närvaro av nästan 90 personer. Föreningen VSF omsluter medlemsklubbar från hela Västra Götaland, nordvästra Småland samt Halland. Fotoklubbarna vid företagen Dentsply Sirona och AstraZeneca stod som arrangörer och gick i mål med den äran efter ett års förberedelser med bildinsamling av drygt 1100 bilder, juryan-skaffning, lokalförberedelser, utställningsarbete etc  Invigning av bildutställningen gjordes i närvaro av HR avdelningens chef. Dagen bjöd på Stämma och intressanta juryredovisningar och prisutdelningar i takt med att de olika bildklasserna presenterades – inalles 224 bilder. Skara FK tog glada hem lagpri-set. Stämman beslutade bl.a omval av styrelseledamöter. Vid Stämman tog också VSFs styrelse upp  om GDPR ( Dataskyddsförordningen ) och dess inverkan på fotoklubbarnas föreningsliv. Till detta finns anledning att återkomma. Redan nu bör fotoklubbarna planera för en dokumentplan över vilka personuppgifter som används och hur de hanteras samt hur GDPR påverkar våra klubbarkiv. Därut-över presenterades könsfördelningen inom VSFs fotoklubbar där kvinnorna är på stark frammarsch både som medlemmar i de enskilda fotoklubbarna men också som klubbstyrelseledamöter och som bildinlämnare tillika pristagare i Västsvenska FotoExpon.

Dagen blev oerhört trivsam och givande tillsammans med bilden som gemensam nämnare.

Tack till alla närvarande och stort tack till arrangörsgruppen med Rune Larsson och Tony Clementz i spetsen för medhjälpande klubbkamrater. Likaså en stor eloge till företagsrestaurangens fika och lunchutbud.

 

Nu följer planering inför nästa års Västsvenska FotoExpo – 2019 ses vi i Lidköping.

 

Monica Wennblom – Erik Heinö – Göran Kvick

VSF styrelse

Oct 162018
 

Rapport VSF Klubbledarträff 7 okt 2017

 

Oct 162018
 

Nu finns rapport samt bilder från årets klubbledarträff. Se under fliken “Klubbledarträff”