Här visas bilder från FK Björken.

Föreningens hemsida finns här https://www.laget.se/fkbjorken/