Om VSF

 

Västra Sveriges Fotoklubbar – VSF

……är ett fotodistrikt med en mängd fotoklubbar i västra Sverige (hela västra Götaland, nordvästra Småland och Halland). I dagsläget 38 fotoklubbar. Tyngdpunkten är i Västra Götaland.
… har ca 2600 medlemmar och är därmed Sveriges största fotodistrikt.
… verkar för att tillvarata det fotografiska intresset i föreningsform med hemsida, klubbledarträff, bilddiskussioner, kurser, utställningar.
… har en årlig fototävling i med mellan 1100 – 1200 inlämnade tävlingsbidrag.

Kom med i vår fotogemenskap utveckla Ditt fotograferande.

Här finns föreningens stadgar

styrelsen

 VSF styrelse