Oct 162018
 

Rapport VSF Klubbledarträff 7 okt 2017

 

Apr 042017
 

Västsvenska FotoExpon 2017 och Stämman

Den 4 mars 2017 arrangerade Västra Sveriges Fotoklubbar ( VSF ) – och Lerums Fotoklubb Västsvenska FotoExpon 2017. Dagen började med att kulturchef Magnus Blad efter ett uppskattat tal invigde bildvisningen i Dergårdsgymnasiets utställningslokal. Därefter inleddes redovisningen av Västsvenska FotoExpon 2017. Till årets jurybedömda utställning hade drygt 1 200 bilder kommit in.  Särskilt uppskattat var att samtliga klasser hade välskrivna jurykommentarer samt hög närvaro av jurypersoner.

 

 

 

 

 

 
Kulturchef Magnus Blad klipper det symboliska bandet i form av en filmremsa.

Lagpriset gick för andra året i rad till Skara FK följt av AstraZeneca Gbg PC och Kungsbacka FK. Under VSF FotoExpodagen delades 25 medaljer och 28 diplom ut. Belönade med visning blev 42 enstaka bilder samt 24 kollektioner. Samtliga premierade bilder visades i utställningslokalen, påsiktsbilder snyggt hängda och de digitala som bildspel på en TV-skärm.


 

 

 

 

 

 

 

 
Besökare studerar och diskuterar de premierade bilderna i utställningshallen.

Stämman gav styrelsen för 2016 fortsatt förtroende för 2017 och styrelsen består av Monica Wennblom  (ordförande ), Erik Heinö ( ledamot och kassör) och Göran Kvick ( ledamot och webbansvarig ).

/ Göran Kvick

 

Bilder från Västsvenska FotoExpodagen 2017

Oct 242013
 

Klubbledarträff Västra Sveriges Fotoklubbar 2013


Glödande höstfärger till trots, samlades drygt 25 deltagare till VSF:s Klubbledarträff i Borås
Fotoklubbs lokaler den 19 oktober. Laget runt presentationen klargjorde att många av de
närvarande fotoklubbarna bedriver ett aktivt arbete med både årliga almanackor, utställningar,
samarbete med den lokala kommunen, bibliotek, banker, lokala företag, uppstart av ungdomssektioner, olika arbetsgrupper etc. Flertalet fotoklubbar är kända i sina respektive kommuner och några erhåller också årligen kulturbidrag. Samtliga har en hemsida för såväl intern som extern informationsspridning.


VSF:s styrelse föreslog följande diskussionsämnen i grupp:

  • Hur öka försäljning och spridning av Riksförbundet Svensk Fotografis ( RSF ) årsbok ett årligt kulturdokument sedan 38 år.
  • Intresse för utvidgning med en tävlingsklass i Västsvenska FotoExpon i form av en digitalt projicerad kollektionsklass.
  • Frekvens innehåll, och arbetsformer för Klubbledarträffar.

Samtliga diskussionspunkter blev föremål för intensiva överläggningar i gruppform och gav styrelsen intressanta uppslag att arbeta vidare med.Beträffande inrättande av ny digitalt projicerad kollektionsklass, beslöts att samla arbetsgrupp för framtagning av regler för denna.
Övriga synpunkter som framkom:

  • VSF påminde klubbarna om att inte glömma att skriva sin historia och spara dokument rörande detta.
  • Vidare nämndes möjligheten att flytta klubbens dokument till ett lokalt föreningsarkiv.
  • Trots att VSF i dag har 45 betalande medlemmar behöver vi rekrytera fler medlemmar – klubbarna ombedes kontakta vänklubbar som inte är medlemmar att reflektera över ett ev medlemskap.
  • Flera lokalt arrangerades fototävlingar påmindes om: GöteborgsMästerskapet ( arr FKPan ) och RiksTema tävlingen ( arr Skara FK )
  • Vi behöver fortsatta diskutera storleken på digitalt projicerade bilder för anpassning till ny teknik

Dagen bjöd på gemensam fika och lunch och avslutades med en fotografering ute i det
sagolika höstlandskapet.
Tack till Borås FK för värdskap och VSF:s styrelse för planering!


Rune Larsson
FK AstraZeneca Mölndal / Dentsply Photoclub Sweden


 

Mar 222012
 

Ett mycket lyckat FotoExpo och stämma har gått av stapeln med Hyssna FK som arrangör. Nedan finns lite bilder från tillfället.