Jan 312019
 

Lördagen den 10 mars ägde Västsvenska FotoExpodagen rum i Mölndal i närvaro av nästan 90 personer. Föreningen VSF omsluter medlemsklubbar från hela Västra Götaland, nordvästra Småland samt Halland. Fotoklubbarna vid företagen Dentsply Sirona och AstraZeneca stod som arrangörer och gick i mål med den äran efter ett års förberedelser med bildinsamling av drygt 1100 bilder, juryan-skaffning, lokalförberedelser, utställningsarbete etc  Invigning av bildutställningen gjordes i närvaro av HR avdelningens chef. Dagen bjöd på Stämma och intressanta juryredovisningar och prisutdelningar i takt med att de olika bildklasserna presenterades – inalles 224 bilder. Skara FK tog glada hem lagpri-set. Stämman beslutade bl.a omval av styrelseledamöter. Vid Stämman tog också VSFs styrelse upp  om GDPR ( Dataskyddsförordningen ) och dess inverkan på fotoklubbarnas föreningsliv. Till detta finns anledning att återkomma. Redan nu bör fotoklubbarna planera för en dokumentplan över vilka personuppgifter som används och hur de hanteras samt hur GDPR påverkar våra klubbarkiv. Därut-över presenterades könsfördelningen inom VSFs fotoklubbar där kvinnorna är på stark frammarsch både som medlemmar i de enskilda fotoklubbarna men också som klubbstyrelseledamöter och som bildinlämnare tillika pristagare i Västsvenska FotoExpon.

Dagen blev oerhört trivsam och givande tillsammans med bilden som gemensam nämnare.

Tack till alla närvarande och stort tack till arrangörsgruppen med Rune Larsson och Tony Clementz i spetsen för medhjälpande klubbkamrater. Likaså en stor eloge till företagsrestaurangens fika och lunchutbud.

 

Nu följer planering inför nästa års Västsvenska FotoExpo – 2019 ses vi i Lidköping.

 

Monica Wennblom – Erik Heinö – Göran Kvick

VSF styrelse

Sorry, the comment form is closed at this time.