Oct 242013
 

Klubbledarträff Västra Sveriges Fotoklubbar 2013


Glödande höstfärger till trots, samlades drygt 25 deltagare till VSF:s Klubbledarträff i Borås
Fotoklubbs lokaler den 19 oktober. Laget runt presentationen klargjorde att många av de
närvarande fotoklubbarna bedriver ett aktivt arbete med både årliga almanackor, utställningar,
samarbete med den lokala kommunen, bibliotek, banker, lokala företag, uppstart av ungdomssektioner, olika arbetsgrupper etc. Flertalet fotoklubbar är kända i sina respektive kommuner och några erhåller också årligen kulturbidrag. Samtliga har en hemsida för såväl intern som extern informationsspridning.


VSF:s styrelse föreslog följande diskussionsämnen i grupp:

  • Hur öka försäljning och spridning av Riksförbundet Svensk Fotografis ( RSF ) årsbok ett årligt kulturdokument sedan 38 år.
  • Intresse för utvidgning med en tävlingsklass i Västsvenska FotoExpon i form av en digitalt projicerad kollektionsklass.
  • Frekvens innehåll, och arbetsformer för Klubbledarträffar.

Samtliga diskussionspunkter blev föremål för intensiva överläggningar i gruppform och gav styrelsen intressanta uppslag att arbeta vidare med.Beträffande inrättande av ny digitalt projicerad kollektionsklass, beslöts att samla arbetsgrupp för framtagning av regler för denna.
Övriga synpunkter som framkom:

  • VSF påminde klubbarna om att inte glömma att skriva sin historia och spara dokument rörande detta.
  • Vidare nämndes möjligheten att flytta klubbens dokument till ett lokalt föreningsarkiv.
  • Trots att VSF i dag har 45 betalande medlemmar behöver vi rekrytera fler medlemmar – klubbarna ombedes kontakta vänklubbar som inte är medlemmar att reflektera över ett ev medlemskap.
  • Flera lokalt arrangerades fototävlingar påmindes om: GöteborgsMästerskapet ( arr FKPan ) och RiksTema tävlingen ( arr Skara FK )
  • Vi behöver fortsatta diskutera storleken på digitalt projicerade bilder för anpassning till ny teknik

Dagen bjöd på gemensam fika och lunch och avslutades med en fotografering ute i det
sagolika höstlandskapet.
Tack till Borås FK för värdskap och VSF:s styrelse för planering!


Rune Larsson
FK AstraZeneca Mölndal / Dentsply Photoclub Sweden


 

Sorry, the comment form is closed at this time.